De siste nyhetene om Elise

Tilbake til forsiden

Alle nyhetene

1. Artikkel om Élise i bladet « Verdensprester »

Det er spesielt to momenter som kommer frem i lyset. Det første er at Élise så Jesus i enhver prest hun traff. Siden det var Han hun elsket av hele sitt hjerte så fikk også prestene del av denne kraftige viljen. Det skulle hverken mangle respekt eller bønn for sognepresten, og Élise etterstrebet etter beste evne et nært samarbeid med sogneprestene.

En helt spesiell fortrolighet fikk Élise til den nye unge sognepresten som kom til Mailly-le-Château i 1941. Élise så at han feiret Messen med stor andakt og la derfor sin sjel i hans sjel. I femten år varte det tette samarbeidet mellom Élise og sognepresten. Hun tok seg spesielt av de yngste katekesebarna og av jentene i ungdomsgruppen.

Det åndelige vennskapet fortsatte også etter at sognepresten forlot Mailly-le-Château. Da Pater Générat ble forfremmet til en større by i 1957 holdt de kontakten ved å skrive brev til hverandre, og han fortsatte slik å være Élises åndelige veileder.

13/01/2020

5. WEMPS konsert om Elise

En første konsert om Elise.

16/03/2019

6. Lære Elise søster å kjenne

Fødselsattesten til Elises storesøster

11/12/2018

7. Nyheten om Elises død gitt av Pater Bochin

« Jeg anbefaler dere til hennes forbønn ».

08/12/2018

8. Filmen om Elise på spansk

DVDen om Elise på spansk