Tilbake til forsiden

Alle nyhetene om Elise

Alle nyhetene om Elise

Artikkel om Élise i bladet « Verdensprester »

13/01/2020

Det franske bladet « Verdensprester », utgir en artikkel om Élise i sin november 2019 utgave. Artikkelen er skrevet av postulatoren i Élises saligkåringsprossess, og handler om forholdet mellom Élise og sogneprestene i Mailly-le-Château.

Malerier laget av Elises far er tilbake i Mailly-le-Château

19/11/2019

Etter å ha ligget i ti år på et lager i byen Saint-Gingolph (Sør-Frankrike) har fire malerier av Rene Bisschop kommet tilbake til Mailly-le-Château.

Artikkel om Elise i St Olav kirkeblad

08/06/2019

I utgave nummer to av St Olav, bladet for Oslo Katolske Bispedømme, har det kommet en fin reportasje om saligkåringsprosessen til Elise Bisschop. For første gang blir det skrevet om Elise i utlandet!

Årsdagen for Elise 2019

02/06/2019

Årsdagen for Elise fant sted så sent som den andre juni fordi Påsken var veldig sen i år. Glade over å treffes igjen ble vi også velsignet med skinnende sol og varmt vær.

WEMPS konsert om Elise

16/03/2019

Sognet har hatt gleden av å ta imot en gruppe med studenter og unge arbeidstakere fra initiativet WEMPS (Week-End-Mission-Prière-Service). De besøkte sognet en helg for å vitne om troen gjennom aktiviteter og sang. Hvilken gledelig overraskelse var det ikke å se at de brukte Elises vitnesbyrd i konserten sin!

Lære Elise søster å kjenne

11/12/2018

Etter mye forskning så har vi endelig funnet Elises storesøsters navn i byarkivet i Seine Saint-Denis.

Nyheten om Elises død gitt av Pater Bochin

08/12/2018

Takket være granskningen av Elises historie som Rosenkransens Forening har gjort i den franske byen Besançon har et dokument skrevet av dominikanerpateren Jourdain Bochin kommet frem i dagens lys.

Filmen om Elise på spansk

07/12/2018

Filmen om Elise har kommet ut på spansk! Det dreier seg om DVDen som allerede er godt kjent av publikum.

En artikkel i bladet “L’Appel du Ciel” (Himmelens Rop)

05/12/2018

Enda noe som skjer for første gang: I september-nummeret 2018 av det katolske bladet « L’Appel du Ciel » (Himmelens Rop) kom det en artikkel om Elise og hennes saligkåringsprosess.

Foredrag om Elise

24/08/2018

Det første teologiske foredraget om Elise fant sted i august i Mailly-le-Château. Foredraget handlet om Elises liv i forhold til Kirken.

Nye paneler i kirken i Mailly-le-Château

18/08/2018

Nye paneler er blitt satt opp i kirken i Mailly-le-Château for å gi de besøkende bedre informasjon om Elise og hennes prosess. Teksten har blitt skrevet på nytt og antallet paneler er økt fra to til tre.

Årsdagen for Elise 2018

06/05/2018

I år har sognet feiret den fjerde årsdagen for Elise Bisschop. Dette var en anledning til å se på alt som har skjedd siden i fjor, og hvordan det går med saligkåringsprosessen.

Internettsiden kommer ut på italiensk

25/03/2018

Det har lenge vært ønsket å oversette nettsiden til italiensk. Men det er først nå, takket være to gode medarbeidere, Donato og Maria Pia, at det store arbeidet har kunne bli fullført.

Elises brev vedlegges sakspapirene

23/01/2018

Transkripsjonen av Elises brev har vært et arbeid som har krevet mye tålmodighet og presisjon. Brevene har i dag blitt vedlagt saligkåringsprosessens sakspapirer. Dokumentet med de 116 brevene er på 347 sider!

Internett-siden kommer ut på norsk!

06/01/2018

Hvorfor ikke oversette internett-siden til norsk ? Forsynet har villet at det er en den som er blitt utnenvnt postulator i Elises sak kommer fra et land mer kjent for sine fjorden enn for sin hellighet. Elise kan få Guds lys til å skinne også der.

Julefest for barna i Mailly-le-Château

21/12/2017

Katekisme-barna pleier alltid å spille et skuespill i forbindelse med julefesten. I år hadde lærerinnene bestemt å dramatisere Elises liv.

Grav-lanternen

17/11/2017

To personer fikk den samme tanken: å sette lys ved graven til Elise og hennes familie.

Elises internett-side blir fornyet

03/11/2017

Siden 2015 hadde ikke Elises internett-side forandret seg i det hele tatt. Tide var kommet for å gjøre den bedre.

Snøskred av brev

11/09/2017

En datter av Elises bestevenninne har nettopp sendt en pakke til presten som er kontrollør i Elises sak. Utrolig mange og fine brev, også av Elise.

23 nye brev av Elise

22/06/2017

Etter de 8 første brevene som ble funnet i 2008, de 48 brevene som ble funnet i bispegården, så har Elise tydeligvis syntes at dette ikke var nok. Hun bevirker at 23 andre dukker opp!

Årsdagen for Elise 2017

21/05/2017

For første gang var Elises fire nieser til stede. Det ble en stor glede for sognet.

Den offisielle åpningen av saligkåringsprosessen

01/05/2017

Den offisielle åpningen av saligkåringsprosessen ble den store begivenheten i 2017. Man hadde ventet lenge på den. En full kirken tok imot erkebiskopen som kom.

Opptaket av filmen på italiensk

22/02/2017

Oversettelsen til italiensk ble gjort. Vi ble mottatt i et profesjonelt studio for å lese inn lydsporet til filmen.

“Nihil obstat” fra Roma

03/02/2017

Tillatelsen til å fortsette saken kom fra Roma i begynnelsen av februar. Slik var også den siste nødvendige tillatelsen en oppmuntring.

Opptaket av filmen på engelsk

12/01/2017

Det er nå det engelske språks tur. Helt fra starten av var det et ønske om å oversette filmen til engelsk, språket som så mange forstår.

Spørsmålet rettet til den franske Bispekonferanse

04/11/2016

Det er en nødvendig handling fra vår erkebiskops side. Han må spørre den lokale bispekonferansen om hva den tenker om Elise.

Funnet av regelverket for de sykes broderskap

09/09/2016

Vi visste fra Elises brev hvordan hun kunne ha blitt medlem av dominikanrerordnene. Men hvordan var reglene for den gruppen hun hadde trådt inn i, et broderskap for syke?

Elises pilegrimsmerke

11/08/2016

På tilbakereisen fra Tyskland ventet en annen avtale på postulatoren i byen Besançon. Undersøkelsene som hadde blitt gjort i Paris hadde ikke gitt noe resultat. Derimot hadde man der fått vite at også i Besançon fantes en del av dominikanernes arkiver.

Opptaket av filmen på tysk

10/08/2016

Er ikke navnet Bisschop av germansk avstamning ? God grunn til å få ut en tysk utgave av filmen.

Opptak av noen av Elises dikt og sanger på fransk

29/06/2016

I lang tid hadde man ønsket å få lest inn flere av Elises dikt og sanger som lydbok slik at folk kan høre på dem når de har anledning.

Funnet av 48 brev fra Elise i bispegården

17/06/2016

Alle står man måpende og overrasket. Mot alle odds kommer man over alle brevene fra Elise til pastor André Générat i bispegården.

Sognedagen for Elise 2016

10/04/2016

Sognet kan ikke lenger gjøre annet enn å feire Elise hvert år. Noen av Elises øyevitner gir i år minnedagen en spesiell klang.

Det offisielle spørsmålet om å åpne saken

02/02/2016

Det er med en stor glede at postulatoren, broder Dominique-Marie, overgir det offisielle spørsmålet om å starte saken for Elise.

Resolusjon over bispedømmet Sens som aktor i saligkåringsprosessen

28/01/2016

De første juridiske skrittene blir tatt. Det første som må tas er den å bestemme hvem som tar på seg saken, det vil si hvem som er saligkåringsprosessens aktor.

Artikkel nummer tre i sogneavisen fra 1965

10/11/2015

Ikke to uten tre? Man finner en tredje artikkel hvor Elise blir nevnt i 1965, denne gangen i juni-utgaven. “Elise Bisschop, en helgen hos oss”; forfatteren kommer med en original idé.

Artikkel nummer to i sogneavisen fra 1965

09/11/2015

En dame finner i det samme sognebladet “La Collegiale” at Elise var blitt nevnt i et sener nummer. Elise blir tatt som et eksempel på en god katekese-lærerinne.

Beslutningen om å starte Elises saligkåringsprosess

02/09/2015

Uten at noen hadde bedt han om det, bestemmer Mgr. Giraud allerede i september at man skal starte Elises saligkåringsprosess.

Første rapport over Elise

16/07/2015

Det er den nye erkebiskopen av vårt bispedømme Sens & Auxerre, Mgr. Hervé Giraud, som ber om en første rapport over Elise. Selv om han bare han vært i bispedømmet i to måneder, ønsker han å forstå.

Artikkel i “Praktiske guiden” av Auxerre-området

25/05/2015

Den “Praktiske guiden” i Auxerre-området kommer med en artikkel om Elise. Filmen om Elise hadde blitt vist den 4. oktober.

Andre årsmarkering i sognet

10/05/2015

Etter alt det som var skjedd siden 50-års dagen året før, følte sognet seg forpliktet til gjøre et samling nummer to for å fortelle menighet og venner om det.

Renoveringen av Elises grav

03/02/2015

Man ba begravelsesbyrået Hugot i byen Vermenton å se på hva man kunne gjøre for å oppgradere familiegraven og gjøre den pen igjen. De pusset den opp gratis!

Utgivelsen av Elises diktsamling

01/10/2014

Den første oktober blir 300 eksemplarer av Elises diktsamling utgitt. Eksemplarene forsvinner fort. I januar 2015 blir 300 ekstra eksemplarer trykket.

Filmfremvisning i kommunehuset i Trucy-sur-Yonne

06/09/2014

Som i Mailly-le-Château i mai, så tillater borgermesteren av Trucy-sur-Yonne at filmen blir vist i kommunen hvor Elise ble født.

Artikkel i lokalavisen “Yonne Républicaine”

28/07/2014

Lørdag den 28. juli kom det en artikkel om Elise i lokalavisen “Yonne Républicaine”.

Filmfremvisning i kommunehuset i Mailly-le-Château

11/05/2014

Med borgermesterens tillatelse ble dokumentarfilmen vist to ganger i kommunens festlokale i Mailly-le-Château.

Femti-års dagen i sognet i Mailly-le-Château

06/04/2014

Søndag 6. april 2014 har sognet valgt for å minnes femtiårs dagen for Elises bortgang. Dagen er full av glede.

Artikkel i bispedømmets blad om Elises 50-årsdag

02/04/2014

Bispedømmets blad, “Kirken i Yonne”, kommer med en artikkel om det som skjer i Mailly-le-Château.

Femtiårsdagen for Elise blir kunngjort i sogneavisen

01/04/2014

En måned før femtiårsdagen ble minnedagen kunngjort i sognebladet.

Fotografier av René Bisschop’s malerier

17/03/2014

Forsynet hjalp til igjen. En dame som hadde en fotografibutikk, hører om at vi interesserer oss for Elise.

Funnet av en gammel avisartikkel om Elise

16/06/2010

Alle var vi stumme. En junidag i 2016 kom det en dame fra landsbyen til Prestegården. Hun hadde hørt at vi arbeidet med Elise, og hun kom med et avisutklipp fra mai 1964 som hun hadde beholdt i sine gjemmer.

2010-2012 - Montasjen av filmen og forberedelsen av trykket av diktsamlingen

01/01/2010

Et langt arbeid med montasje av film og oppsett av diktsamlingen startet for å gjøre Elise kjent for dagens publikum.

Serie nummer to av bilder

27/11/2008

Jean-Louis Lajambe, som bor på stedet, har med sin samboer et stor samling av fotografier fra Mailly-le-Château. Da de fikk høre om interessen for Elise, lette de i sin samling.

Første bilder av Elise

17/06/2008

Takket være det som ble fortalt av de første vitnene, så greide man å finne Gilberte, en barndomsvenninne av Elise. Det var med stor glede hun tok oss imot sammen med sin mann i byen Auxerre.

Enda et utsagn fra Jacqueline B.

13/01/2008

I et brev fra 2008 forteller Jacqueline mer om hennes erindringer om Elise. Hun forteller også om hva Elises nabojente sa.

Et tredje vitne av Elise

03/12/2007

En dame kom til gamlehjemmet i Mailly-le-Château. Hun snakker der om “sin kjære venninne”. Hun var fire år eldre enn Elise.

Første utsagn om Elises hellighet

09/08/2007

I bunken av brevene som vitne nummer to hadde, var det også brevet hun hadde fått fra sognepresten på tiden for Elises død : “En helgen hos oss.”

Elises første brev

16/07/2007

En annen person som hadde kjent Elise, begynte å snakke om henne. For første gang har man funnet igjen noen av hennes brev.

Første lille video om Elises tekster

11/06/2007

Opptakene ble gjort med en klasse av katekisme-barna den 11. og 18. juni 2008.

Første gang man igjen hører om Elise

19/12/2006

En av prestene i Mailly-le-Château hadde organisert en julevask for kirken den 19. desember 2016. Slik kom historien om Elise opp igjen.