Hvem er vi?

Det er sognet og bispedømmet som er bak denne internett-siden. Elise har hele sitt liv tilhørt det samme bispedømme og det samme sognet. I dag heter sognet den Hellige Pallaye og omfavner femten kommuner, deriblant kommunen av Mailly-le-Château. Det er i den landsbyen at sognets prester bor. Bispedømmet tilsvarer fylke som heter Yonne på grunn av elven Yonne som renner gjennom den hele.

Elise var totalt engasjert i sitt sogn. Forsynet har villet at hennes historie dukket opp igjen nettop der, i kirken i Mailly-le-Château.

Web-masteren av internet-siden er en av sognets kapellaner, han som fikk høre om Elise i kirken i 2006. Ti år senere, i 2016, på biskopens bestemmelse, var det han som ble postulatoren for Elises saligkåringsprosess.

Internett-siden er slikt et samarbeid mellom sognets prester, som alle tilhører det samme broderskapet, den Allerhelligste Jomfru Marias Broderskap, og bispedømmet av Sens & Auxerre, spesielt dets kommunikasjonsavdeling.