Elises tekster

Diktsamlingen "Dikt og sanger" ble skapt av Elise. Samlingen inneholder tekstene hun skrev fra hun var tretten år, og det var hun som delte den i fem deler.

Elise, oppvokst på landet, så i landskapet et kall om å leve i Herren. Elise var en «tilhenger» av Jesus. Tekstene viser i hvilken grad livet og naturen har sin verdi, og hvor viktig det er for Elise å elske i henhold til Den hellige ånd.

Kort før hun døde overlot hun sin diktsamling, fullstendig skrevet for hånd, til Pater Bochin, som var den daglige leder for De sykes broderskap. Pater Bochin fikk raskt etter hennes død skrevet Elises diktsamling på skrivemaskin, og delte ut kopier til den enkelte syke og til de fleste av Elises venninner.

I forbindelse med femtiårsjubileet for Elises død ønsket sognet i Mailly-le-Château å få diktsamlingen frem fra glemselen og ut i lyset. Således ble det trykket et hefte på 72 sider. 

Da det ble bestemt å starte saligkåringsprosessen, ble den første utgaven fort uttømt. Det var da det beste at bispedømmet tok over tekstene, for å trykke en ny utgave. Det er denne utgaven som er aktuell nå.

Elises tekster er belyst av hennes kjærlighet til barn og ungdom, og de fortsetter å hjelpe de som leser dem idag.

Det er på grunn av mangel på tid at en norsk utgave ikke enda har blitt mulig. Hvis noen vil oversette fra fransk, så takker vi for det!