Alle nyhetene om Elise

Årsdagen for Elise 2018

I år har sognet feiret den fjerde årsdagen for Elise Bisschop. Dette var en anledning til å se på alt som har skjedd siden i fjor, og hvordan det går med saligkåringsprosessen.

Elises brev vedlegges sakspapirene

Transkripsjonen av Elises brev har vært et arbeid som har krevet mye tålmodighet og presisjon. Brevene har i dag blitt vedlagt saligkåringsprosessens sakspapirer. Dokumentet med de 116 brevene er på 347 sider!

Internett-siden kommer ut på norsk!

Hvorfor ikke oversette internett-siden til norsk ? Forsynet har villet at det er en den som er blitt utnenvnt postulator i Elises sak kommer fra et land mer kjent for sine fjorden enn for sin hellighet. Elise kan få Guds lys til å skinne også der.