Alle nyhetene om Elise

Første rapport over Elise

Det er den nye erkebiskopen av vårt bispedømme Sens & Auxerre, Mgr. Hervé Giraud, som ber om en første rapport over Elise. Selv om han bare han vært i bispedømmet i to måneder, ønsker han å forstå.

Andre årsmarkering i sognet

Etter alt det som var skjedd siden 50-års dagen året før, følte sognet seg forpliktet til gjøre et samling nummer to for å fortelle menighet og venner om det.